קטגוריה בתים היסטוריים ועוד


בתים היסטוריים ועוד

לופט סלון

לאחר שהחלל תעשייתי בהחלט הוסב לדיור באזורים עירוניים גדולים, הלופטים משתנים. הם מופיעים בערים קטנות יותר, בבנייה חדשה - וחלקם אפילו מגיעים עם קירות.
קרא עוד